کراس بایت 2018-03-06T08:08:51+00:00
نمونه درمان کراس بایت

نامنظم بودن شدید دندانها

مشکل بیمار: ناهنجاری کراس‌بایت در ناحیه جلویی (رابطه عکس دندانهای جلو فک بالا و پایین)
روش درمان: دستگاه ارتودنسی ثابت
طول درمان:۲ سال و ۸ ماه

نمای دندانی درمان کراس بایت

ناهنجاری کراس بایت دندانهای چپ

مشکل بیمار: ناهنجاری کراس بایت چپ و نامنظمی دندان در فک بالا و پایین
روش درمان: دستگاه ارتودنسی ثابت با کشیدن دندانهای آسیای بیمار
طول درمان:۲ سال

نمای نیم رخ نمونه درمان کراس بایت

ناهنجاری کراس‌بایت در ناحیه جلویی دندان ها

مشکل بیمار:بی نظمی شدید دندانهای فک بالا و پایین، ناهنجاری کراس‌بایت در ناحیه جلو
روش درمان: دستگاه ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان و ایجاد فضای لازم برای درمان ایمپلنت (کاشت دندان) در ناحیه بدون دندان
طول درمان: ۲ سال

تصئیر نمونه درمان کراس بایت

جلو بودن فک پایین، انحراف فک پایین به راست

مشکل بیمار:ارتباط نادرست دندانهای قدامی فک بالا با فک پایین
با نتیجه از بین رفتن لبه دندان‌ها در فک بالا و پایین (Edge to Edge همراه با ناهنجاری کراس بایت)
روش درمان: دستگاه ارتودنسی ثابت با جراحی فک
طول درمان:۱ سال و نیم