دیپ بایت 2018-03-06T07:52:33+00:00
نمونه درمان دیپ بایت

دیپ بایت شدید و همپوشانی زیاد دندان‌های بالا و پایین

مشکل بیمار: ناهنجاری دیپ بایت (همپوشانی دندان‌های بالا و پایین)، بی نظمی دندان‌های بالا و پایین و کلاس دو
روش درمان: دستگاه ارتودنسی ثابت بدون کشیدن دندان
طول درمان: ۲۲ ماه

تصویر نمونه درمان دیپ بایت

بی نظمی شدید دندانها، ناهنجاری دیپ بایت

مشکل بیمار:همپوشانی دندان‌های قدامی فک بالا و فک پایین و فقدان دندان آسیا کوچک بالا سمت چپ بیمار
روش درمان: دستگاه ارتودنسی ثابت با ایمپلنت دندان غایب
طول درمان:۲ سال

نمای روبه رو درمان دیپ بایت

همپوشانی شدید دندان‌های جلویی فک بالا و پایین

مشکل بیمار:اسکلتال کلاس دو (کوچکی فک پایین و پیش آمدگی دندان‌های بالا)
روش درمان: دستگاه ارتودنسی ثابت با دستگاه فانکشنال
طول درمان: ۳ سال

نمای دندانی درمان دیپ بایت

درمان ناهنجاری دیپ بایت دندانی

مشکل بیمار: دیپ بایت و مشکل کلاس دو بیمار (عقب بودن فک پایین)
روش درمان: دستگاه ارتودنسی ثابت با جراحی فک، برای پیش آوردن فک پایین و اصلاح ناهنجاری دیپ بایت
طول درمان:۲ سال