اپن بایت 2018-03-06T07:27:56+00:00
نمونه درمان اپن بایت

ناهنجاری شدید اپن بایت و نامرتبی دندان ها

مشکل بیمار: اپن بایت شدید دندان و دندان های نامنظم
روش درمان: استفاده از دستگاه ارتودنسی ثابت و کشیدن دندان های آسیای کوچک بیمار
طول درمان: ۲ سال و ۸ ماه

نمونه درمان اپن بایت

ناهنجاری اپن بایت یک طرفه دندانهای قدامی

مشکل بیمار: اپن بایت یک طرفه قدامی، تنگی فک بالا، تمایل کلاس دو از راست
روش درمان: دستگاه ارتودنسی ثابت بدون جراحی و کشیدن دندان
طول درمان: ۱ سال و هشت ماه

تصویر نمونه درمان جلو بودن فک پایین

بلندی ارتفاع صورت و ناهنجاری اپن بایت

مشکل بیمار: ناهنجاری کلاس سه (جلو بودن فک پایین) و بلندی ارتفاع صورت و اپن بایت
روش درمان: استفاده از دستگاه ارتودنسی ثابت به همراه جراحی فک
طول درمان:۲ سال و ۲ ماه

تصویر نمونه درمان اپن بایت

ناهنجاری اپن بایت و بیرون زدگی دندانها

مشکل بیمار:نامنظم بودن دندانهای فک بالا و پایین، اپن بایت و بیرون زدگی دندان
روش درمان: دستگاه ارتودنسی ثابت همراه با کشیدن دندان های آسیای بیمار
طول درمان:۲ سال